મોટા દ્વિશિર માટે ટોચની 4 કસરતો
 બૉડીબિલ્ડરથી લઈને સામાન્ય મજૂર વર્ગના માણસો સુધી, બધા જ પુરુષો શર્ટ ફાડતા દ્વિશિરની ઈચ્છા ધરાવતા હોય છે, જે માત્ર વિસ્ફોટ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ, તમે જાણો છો, તેઓ મેળવવા માટે મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. પરંતુ, પછી તમને મદદ કરવા માટે વિજ્ઞાન છે. કસરતની ખોટી તીવ્રતા (વધુ કે ઓછી), અયોગ્ય આહાર, ખોટી સપ્લિમેન્ટ્સ અને અન્ય કારણો જેવાં બે કારણોને લીધે તમારું બાઈસેપ્સ વધતું નથી. અહીં, અમે તમારા દ્વિશિરને મોટો બનાવવામાં મદદ કરવા માટે સૌથી શક્તિશાળી કસરતોમાંથી 4 સૂચિબદ્ધ કરીએ છીએ.


1. બાર્બેલ કર્લ

ખભા-પહોળાઈની પકડ પર, તમારા હાથ વડે બાર્બલ પકડી રાખો અને ફ્લોર તરફ સામનો કરો અને કોણીઓ તમારી બાજુઓથી એક ઇંચ દૂર લૉક કરો. કોણી અને પીઠને સ્થિર રાખીને બારને તમારી છાતી તરફ વળો. તમારા હાથને શરૂઆતની સ્થિતિમાં નીચે કરો. આ એક barbell-curl નું પુનરાવર્તન બનાવે છે.


2. એક-આર્મ ડમ્બબેલ ​​એ પ્રીચર કર્લ

તમારા હાથમાંથી એક ઉપદેશક બેન્ચ પર લંબાવો અને આરામ કરો, જે સંબંધિત હાથમાં ડમ્બેલ ધરાવે છે. હવે, હાથને તમારા ખભા સુધી વાળો. મૂળ સ્થિતિ પર પાછા ફરો.


3. ડમ્બબેલ ​​કર્લને ઢાંકવું

ઢાળવાળી બેન્ચ પર પાછા સૂઈ જાઓ. અનુક્રમે નીચે અને પાછળ લંબાવેલા હાથ સાથે દરેક હાથમાં ડમ્બેલ પકડો. તમારા બંને હાથ વડે ડમ્બેલ્સ ઉપર-બહાર રોલ કરો. ઉપરાંત, કાંડાને ફેરવવાનું યાદ રાખો કારણ કે વજન વધે છે. ધીમે ધીમે અને સરળતાથી પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા આવો.


4. એક સ કર્લ્સ હેમર

તમારી પીઠ સાથે સીધા ઊભા રહો, ખભાની પહોળાઈના અંતરે પગ ખેંચાયેલા. શરીરની બાજુઓ પર કોણીને ઠીક કરો. હાથને એકબીજાની જમણી સમાંતર, તટસ્થ સ્થિતિમાં મૂકો. તમારા હાથને કર્લ-અપ કરો અને પછી નીચે કરો. બંને હાથ વડે એક પછી એક પુનરાવર્તન કરો.


 

Post a Comment

Previous Post Next Post